سامانه آموزش و پژوهش نفحات

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

دوره فشرده عرفان اسلامی در نیمسال دوم به دو گروه تقسیم می‌شود، که دانش‌پژوهان باید بر اساس فرصت و برنامه خود، در یکی از این دو گروه ثبت‌نام کنند.

در گروه الف، هر هفته ۴ جلسه درس «اصول و مبانی عرفان نظری» استاد یزدان‌پناه که توسط استاد امینی‌نژاد تدریس شده (هر جلسه حدود ۱۰۰ دقیقه) و ۳ جلسه درس «عرفان در وادی عمل» استاد یزدان‌پناه ( هر جلسه حدود ۴۵ تا ۵۰ دقیقه) ارائه می‌شود.

همچنین در گروه ب، تا هفته ۱۰، هر هفته ۳ تا ۴ جلسه درس «آموزش پودمانی مبانی عرفان اسلامی» استاد امینی‌نژاد که توسط استاد حسن‌زاده تدریس شده (هر جلسه حدود ۳۰ دقیقه)، و پس از آن از هفته ۱۱، هر هفته ۳ جلسه درس «آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی» استاد امینی‌نژاد با تدریس ایشان (هر جلسه حدود ۱۰۰ دقیقه) و در کل نیمسال نیز، به همراه این دو درس، هر هفته ۳ جلسه درس «عرفان در وادی عمل» استاد یزدان‌پناه ارائه می‌شود.

انتخاب این گروه به دانش‌پژوهانی که فرصت بیشتری برای استماع صوت‌ها دارند، پیشنهاد می‌شود. اما دوستانی که فرصت زیادی ندارند، می‌توانند گروه ب را برای نیمسال دوم انتخاب کنند.