سامانه آموزش و پژوهش نفحات

بسم الله الرحمن الرحیم

موسسه آموزشی پژوهشی نفحات برگزار می‌کند:

«مدرسه حضوری غیرمتمرکز علوم عقلی اسلامی» برای دو درس بدایة الحکمة و نهایة الحکمة تعداد محدودی طلبه می‌پذیرد.

 • درس بدایة الحکمة: استاد امین اسدالله‌زاده
 • درس نهایة الحکمة (از ابتدا): استاد مهدی صداقت
 • درس نهایة الحکمة (از ابتدا): استاد رضا کریمی

 

مزایا

 • اعطای گواهینامه اتمام دوره
 • برنامه ریزی درسی و مشاوره تحصیلی
 • شرکت در نشست‌های علمی تخصصی
 • آشنایی با اساتید برجسته حکمت و عرفان اسلامی
 • پایش مستمر و منظم پیشرفت علمی طلاب در دوره توسط اساتید

 

شرایط پذیرش

قبولی در مصاحبه علمی و التزام جدی به پیگیری مستمر و منظم دروس و برنامه‌ها

 

تعهدات

 • التزام به حضور مستمر در دروس
 • التزام جدی به پیگیری  منظم برنامه های درسی
 • التزام به مباحثه یا تقریر هفتگی