سامانه آموزش و پژوهش نفحات

دوره‌های آموزش مجازی فعال مؤسسه نفحات

دوره‌های بلند‌مدت
مهلت ثبت‌نام به پایان رسید

دوره پیش‌نیاز سطح یک بلندمدت فلسفه و عرفان اسلامی

دوره‌های کوتاه‌مدت

دوره‌های کوتاه‌مدت

مهلت ثبت‌نام به پایان رسید

دوره پیش‌نیاز کوتاه‌مدت عرفان اسلامی

مهلت ثبت‌نام به پایان رسید

دوره پیش‌نیاز کوتاه‌مدت فلسفه اسلامی

المپیاد
مهلت ثبت‌نام به اتمام رسید

المپیاد علوم عقلی (بدایة الحکمة)