رویکرد کلی و برنامه‌های آموزشی مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

حجهالاسلام والمسلمین روح‌اله رجبی، معاون آموزش مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات در مصاحبه ای با سایت این مؤسسه به بیان رویکرد کلی و برنامه‌های آموزشی پرداخت که مشروح آن به قرار ذیل است؛ مؤسسه نفحات رویکرد خاصی را در فضای آموزشی دنبال می‌کند که اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم: «توجه ویژه به تراث، سنت …

رویکرد کلی و برنامه‌های آموزشی مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات ادامه مطلب »